Hartweetjes


Tekstschrijver nodig Hartweetjes


Wanneer het hart overstroomt, komt het door de mond naar buiten – Ethiopisch spreekwoord


Hartweetjes

De kracht van het hart wordt in onze rationele samenleving zwaar onderschat. Hier zijn enkele hartweetjes die je vast doen verstommen:


Het magnetisch veld om het hart is 5.000 keer zo groot als dat om de hersenen en het elektrisch veld 100 keer zo groot.

Het hart heeft een neuraal centrum, met een eigen korte termijn geheugen en lange termijn geheugen.

Het hart kan breken door heftige, traumatische gebeurtenissen. Wetenschappers noemen dit: Tako Tsubo Cardiomyopathie. Er ontstaat een scheurtje in het hart en als dit scheurtje eenmaal heelt, wordt het hart sterker, milder en doordrongen van onvoorwaardelijke liefde. – Bron: Happinez

De magnetische resonantie van de Aarde resoneert op dezelfde frequentie als ons hartritme en onze hersengolven. – Global Coherence Initiative


Links


Gregg Braden


Mysteries of the Heart


Unconditional Love Process


Gregg Braden - Intstitute of HeartMath


The Role of the Heart and The Law of Attraction


The Heart’s Intuitive Intelligence