Alleen liefde kan haat verdrijven

Geschreven door Wim Beunderman, geplaatst op maandag 10 september 2018


Sun Rays by Robert Michie


Het zonlicht stroomde door de enorme ramen en verspreidde zich door de kerk waar de vader van de jongen predikte. De jongen stond roerloos en staarde in bewondering naar waar het licht naar binnen kwam. Het was toen dat hij begreep dat net zoals het licht nu tot in de donkerste hoeken van de kerk reikte, zou het licht ook tot in de donkerste harten reiken.


In één korte ogenblik kwam alles samen om hem te laten zien wat hij diep van binnen al wist vanaf het moment dat het levenslicht voor het eerst zijn ogen hadden begroet. Nu wist hij dat niets in het leven zomaar bij toeval gebeurde. Alles en iedereen had een reden, een hoger doel. Ook hij had zo’n doel. In het grotere plan was geschreven dat hij de boodschap van eenwording zou overbrengen.


De jongen glimlachte met tranen in zijn ogen, terwijl hij in zijn hart de grootsheid van zijn bestemming voelde. Tegelijkertijd besloop een gevoel van onzekerheid hem, tot een warme en geruststellende stem fluisterde:

“Wees niet bang, Martin, want jij luistert alleen naar het hoogste gezag: liefde. Voel in je hart en laat je leiden door liefde.”

Martin knikte uit herkenning en legde beide handen op zijn hart.

“Dat kan ik wel,” antwoordde hij terwijl zijn vertrouwen terugkeerde.

“Ja, wij weten dat je het kan,” sprak de stem verder. “Je zal misschien weerstand ervaren in welke vorm dan ook, van binnen en van buiten, maar onthoud dit.”

Martin luisterde goed terwijl hij zijn hart in zijn borst voelde zwellen.

“Laat alles wat je doet vanuit liefde komen en je zal je bestemming vervullen.”

Martin liet de boodschap tot hem doordringen en sprak toen woorden die niet van hem waren, maar die hij in de nabije toekomst tot miljoenen mensen zou spreken.

“De duisternis kan de duisternis niet verdrijven; dat kan alleen het licht.”


Vanaf die dag bleef Martin visioenen krijgen. Zij kwamen ’s nachts tot hem in zijn dromen en lieten hem altijd hetzelfde zien. Op een dag zouden mensen uit alle windstreken ongeacht hun huidskleur, overtuigingen, culturele achtergrond, geslacht of nationaliteit samen komen als één.


‘I Have a Dream’ speech by Martin Luther King Jr.


Martin groeide op tot een rechtvaardige, liefdevolle en mededogende man. Zijn terugkerende droom spoorde hem aan om voor zijn levensdoel te leven. En dus, ging hij erop uit om verandering te propageren. Hij sprak tot duizenden mensen en vertelde hen over zijn droom, over zijn visioen van vrijheid voor iedereen en de eenwording van de mensheid.


Dit bracht een beweging op gang die verandering voor ogen had. Deze beweging groeide. Mensen uit alle lagen van de samenleving sloten zich in hordes aan, en samen verspreidde zij een boodschap van vrijheid, liefde en eenheid. Martin herinnerde zich nog wat aan hem werd geopenbaard in zijn visioen al die jaren geleden. Ondanks de sterke weerstand die hij kreeg vanuit de donkere hoeken van de samenleving, bleef hij zich richten op liefde. Hij wist maar al te goed dat de fysieke wereld een weerspiegeling was van de spirituele wereld. Dat wat hij in zichzelf ervoer weerspiegeld werd in de wereld om hem heen.


Hij bleef trouw aan zijn bestemming en vertrouwde op liefde om de negatieve gevoelens en gedachten die hij onderweg tegenkwam te verdrijven. Het duur niet lang voor hij het effect van liefde op mensen en de publieke opinie begon te ervaren. Steeds meer voelde hij en iedereen om hem heen de verandering die plaatsvond. Over de hele wereld begonnen mensen het te voelen en zich aan te sluiten bij deze liefdesbeweging.


Desondanks, werden andere mensen bang en antwoordden zij met haat. Onbewust geloofden zij dat de verandering die plaatsvond hun bestaan en de macht die zij over anderen hadden bedreigde. Daarom verspreidden zij haat en zetten zij anderen aan om hetzelfde te doen. Ondanks de inspanningen van Martin en zijn gevolg, stak haat de kop op en vergiftigde allen die ernaar keken. De haat groeide en de daden die eruit voortkwamen, eindigden in de moord op Martin op 4 april 1968.


Robert F. Kennedy Announcing the Death of Martin Luther King


Heart Shaped Hands by Robert van den Berg


Op de dag van Martins uitvaart keerde Martin zijn ziel terug naar dezelfde plek waar hij had gestaan als jonge jongen. Alleen, deze keer was het zijn licht dat de kerk verlichtte. Opnieuw sprak de stem tot hem.

“Wij zijn ontzettend trots op je, lieve Martin.”

Martin glimlachte bij wijze van antwoord.

“Zie je nu dat je je bestemming hebt bereikt?” vroeg de stem.

“Ja, dat zie ik,” antwoordde Martin, “en daar ben ik dankbaar voor.”

Alhoewel Martin geen gezicht zag, voelde hij dat er naar hem geglimlacht werd.

“Wat heb je hiervan geleerd?”

“Haat kan haat niet verdrijven; dat kan alleen liefde.”


We zijn misschien geneigd om te geloven dat het einde van het leven van zo’n grootse man geleid heeft naar de stilstand van de verandering die hij teweegbracht tijdens zijn leven. Toch is de beweging voor verandering die Martin Luther King leidde, nog springlevend en alsmaar groeiend. Zijn beweging is eeen zonder weerstand en zonder geweld, wat betekent dat het misschien lijkt dat haat de oorlog wint, als het ware, iedere keer als liefde een harde klap krijgt.


Toch begint het licht van de liefde terrein te winnen. En, als liefde eenmaal haar weg vindt in het hart van de mensen, is er niets wat haat kan doen om het tegen te houden. Wanneer we ons radeloos voelen en behoefte hebben aan leiding, hoeven we ons maar het onvermijdelijke te herinneren. Liefde zal alles overwinnen en ons allemaal samenbrengen als één.


De duisternis kan de duisternis niet verdrijven; dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verdrijven; dat kan alleen liefde. Martin Luther King


U2 MLK


Afbeeldingen:

‘Sun Rays’ van Robert Michie op Freeimages.com

‘Heart-Shaped Hands’ van Robert van den Berg op Freeimages.com


Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je op de Tekstschrijver nodig Blog!

Wil je meer weten over mijn diensten? Kijk dan verder op mijn tekstschrijver website of op mijn andere twee websites:


Wim Beunderman Concepting Branding Storytelling

For Love Only Publishing
Gearchiveerd in de categorieën: transformatie, persoonlijke groei, maatschappij, hart, liefde

Voorzien van de labels: tekstschrijver, dromen, hart, liefde, samenleving

Deel deze blog

Geef je reactie op deze blog

Abonneer op mijn blog
Categorieën